Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Επιδημιολογικά στοιχεία / Παράγοντες κινδύνου

Αποτελεί τον έβδομο πιο συχνό καρκίνο στους άνδρες και τον ενδέκατο και για το δύο φύλα.Η ετήσια επίπτωση είναι 90/100.000 άνδρες και 22/100.00 γυναίκες.

Η ακριβής αιτιολογία ανάπτυξης του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι άγνωστη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής του:

 • Η αύξηση της ηλικίας 
  Ευνοεί την ανάπτυξή του· περισσότεροι από το 70% των ασθενών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

 • Το κάπνισμα
  Αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του. Οι καπνιστές διατρέχουν 2,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο ουροδόχου κύστης σε σχέση με τους μη καπνιστές.

 • Έκθεση σε χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας.
  Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας δέρματος, με βιομηχανικά ελαστικά, βαφές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

 • Η χημειοθεραπεία με φάρμακα (όπως η κυκλοφωσφαμίδη).

 • Η ακτινοβολία στην πύελο (κάτω μέρος της κοιλιάς)
  Για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου ουροδόχου κύστης.

 • Οι μακροχρόνιες λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης,

Συμπτωματολογία 

Η ασθένεια εκδηλώνεται  με αιματουρία-παρουσία αίματος  στα ούρα σε ποσοστό >80% των ασθενών. Επίσης συχνοουρία, δυσουρία, άλγος στην πύελο,αποφρακτική ουροπάθεια, υδρονέφρωση, οίδημα κάτω άκρων.

Εργαστηριακές εξετάσεις και διάγνωση
 • Γενική εξέταση ούρων

 • Κυστεοσκόπηση (με ειδικό εργαλείο ελέγχεται το τοίχωμα της κύστης υπό όραση) και αποτελεί την βασικότερη εξέταση.

 • Κυτταρολογική εξέταση ούρων (για εντοπισμό καρκινικών κυττάρων)

 • Ενδοφλέβια ουρογραφία

 • Αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας

 • Βιοψία κύστης (συνήθως, αν χρειαστεί, λαμβάνεται υλικό κατά την κυστεοσκόπηση)

 

.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η αρχική θεραπεία είναι η χειρουργική. Ανάλογα με την εντόπιση και έκταση  της νόσου εφαρμόζονται απλή διουρηθρική  εκτομή, Ριζική κυστεκτομή. Έπειτα το χειρουργικό παρασκεύασμα αποστέλλεται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο και με το πόρισμα της ιστολογικής  αποφασίζεται η κατάλληλη χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση με φάρμακα από τον παθολόγο -ογκολόγο.(Είτε με ενδοκυστικές εγχύσεις, είτε με επικουρική ΧΜΘ μετά απο κυστεκτομή,είτε με εισαγωγική ΧΜΘ-χορήγηση πριν απο οποιαδήποτε άλλη αγωγή για να μειωθεί ο όγκος ελαττώνοντας το κυτταρικό καρκινικό φορτίο).Ακτινοθεραπεία σε περιπτώσεις ακατάσχετης αιματουρίας (για αιμόσταση) ή  ως συμπληρωματική θεραπεία μετά απο ΧΜΘ για την μείωση των τοπικών υποτροπών.

Τρόποι πρόληψης

Η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης ,η σωστή διατροφή και η αποφυγή καπνίσματος είναι μερικά από τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Επίσης η προστασία από εξωγενείς καρκινογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος είτε σε χώρους εργασίας, προστασία από χημικές ουσίες με ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης, αποφυγή έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.